Απαλλαγείτε από το μεγάλο κόστος δημοσίευσης Ισολογισμού.

Δημοσιεύστε φέτος τον Ισολογισμό σας ηλεκτρονικά.

Στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ πακέτο.

Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων σε ιστοσελίδα της εταιρείας.

Πακέτο
Επαγγελματικό
Περιγραφή

Μία πιο επαγγελματική λύση για την παρουσία της εταιρίας σας στο διαδίκτυο. Επιλέγετε ένα όνομα (domainname) της αρεσκείας σας με κατάληξη .gr και στη συνέχεια δημιουργούνται πέντε σελίδες. Η αρχική σελίδα της εταιρίας. Η σελίδα της εταιρίας με κάποιες σχετικές πληροφορίες (π.χ. εταιρικό προφίλ ή καταστατικό). Η σελίδα με τους ισολογισμούς της εταιρίας. Η σελίδα με τα προϊόντα- υπηρεσίες της εταιρίας επιγραμματικά και την τρέχουσα ή τις τρέχουσες προσφορές. Τέλος η σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη,  του site, στο μέλλον, καθώς και η ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας.

Δικτυακός τόπος δημοσίευσης της μορφφής
http://www.(ονομα επιλογής σας).gr
Ισολογισμοί
Απεριόριστοι
Κατοχύρωση Domain
Απαιτείται
Χρόνος υλοποίησης
1 έως 5 εργάσιμες από την στιγμή που μας δώσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία, το λογότυπο της εταιρίας και τις λοιπές πληροφορίες. Προϋπόθεση η συμπλήρωση της αίτησης και η πληρωμή.
Τemplate Σελίδας
Επιλεγμένο από την www.sospc.gr. Περιλαμβάνει την αρχική σελίδα με το λογότυπο της εταιρίας, σελίδα με προφίλ εταιρίας, σελίδα ισολογισμών σε μορφή αρχείου pdf, σελίδα με προϊόντα ή υπηρεσίες και την τρέχουσα προσφορά, τέλος σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας.
Υποστήριξη
Τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες 09:00 έως 15:00. Παραλαβή e-mail  όλο το εικοσιτετράωρο και απάντηση το συντομότερο δυνατό.
E-mail Παρέχετε ένας λογαριασμός e-mail της μορφής (όνομα)@(domain κατοχύρωσης).gr . Μηνιαίο Traffic 1.0 GB.
Προώθηση
Εάν είναι επιθυμητό από εσάς μπορούμε να συνδέσουμε την σελίδα με την σελίδα σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προώθησης σε διάφορες μηχανές αναζήτησης κατόπιν συμφωνίας.
Ελάχιστος χρόνος συμβολαίου 1 έτος.
Τιμή 80,00€ Πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Διεκαπιραίωση ΓΕΜΗ Κατόπιν συμφωνίας με επιπλέον χρέωση.

 

Πακέτα
Ξέρετε ότι Προτεινόμενη Λύση Τρέχουσα Προσφορά

Προσφορές