Απαλλαγείτε από το μεγάλο κόστος δημοσίευσης Ισολογισμού.

Δημοσιεύστε φέτος τον Ισολογισμό σας ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων σε ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η εταιρία μας σας προσφέρει την δυνατότητα να δημοσιεύσετε τον Ισολογισμό σας, με διάφορους τρόπους.

Από τον ποιο απλό τρόπο που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμος σε περίεργα μάτια, μέχρι τον πλήρη που σας δίνει την δυνατότητα και της εταιρικής παρουσίας σας στο διαδίκτυο.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες:

Πακέτα
Τιμή
Ενδιαφέρον
Βασικό

από 30,00€*

Προχωρημένο
από 60,00€*
Επαγγελματικό
από 80,00€*
Πλήρες
από 100,00€*

* Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α 23%

Ξέρετε ότι Προτεινόμενη Λύση Τρέχουσα Προσφορά

Προσφορές